JORNADA PROTESTA 14/2 click aquí

FACTURA EMPRESA EL JUNCO SERVICIOS SOCIALES S.A.

Empresa: EL JUNCO SERVICIOS SOCIALES S.A. (Ex Punilla)
CUIT: 30-70891020-8
Comprob / Tipo Nro. Fecha Corresp.
FB 0112-00000084 19/2/2019 ene-18
FB 0112-00000105 22/3/2019 feb-19
FB 0112-00000118 17/4/2019 mzo-19
FB 0112-00000137 17/5/2019 abr-19
FB 0112-00000154 21/6/2019 may-19
FB 0112-00000171 19/7/2019 jun-19